SYSTEM SPRZEDAŻY RATALNEJ

 

   PROWADZIMY  SPRZEDAŻ  RATALNĄ INSTALACJI GAZOWYCH 

 Kredyt bez zaświadczeń, wystarczy dowód osobisty  (na instalacje LPG do 3 tyś. zł),  udzielany  przez Santander CONSUMER Bank na 0,5% w skali miesiąca. 

 

 W przypadku gdy wymagane jest udokumentowanie dochodów:

 •  osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę - aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.
 •  jeśli jesteś na emeryturze - dowód wypłaty świadczenia (wyciąg z konta lub odcinek) lub kserokopia* ostatniej decyzji o waloryzacji/przyznaniu/przeliczeniu świadczenia.
 •  jeśli otrzymujesz rentę - dowód wypłaty świadczenia (wyciąg z konta lub odcinek) oraz kserokopia* ostatniej decyzji o przyznaniu/waloryzacji/przeliczeniu  świadczenia.
 •  osoby prowadzące gospodarstwo rolne - kserokopia* decyzji z Urzędu Gminy w formie aktualnego nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne, na dany rok, z której wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego, lub oryginał zaświadczenia z Urzędu Gminy potwierdzający fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego.
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą:
  • kserokopia* zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. koncesję, zezwolenie, odpis/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego)
  • oświadczenie o uzyskiwanych dochodach
  • kserokopie* dowodów wpłat składek ZUS
  • kserokopie* PIT za ostatni rok kalendarzowy
CENA INSTALACJI  10 RAT BEZ PIERWSZEJ WPŁATY
2299,00 zł 241,39 zł
2650,00 zł 278,24 zł
2850,00 zł 299,24 zł
2999,00 zł 314,88 zł
3100,00 zł 325,49 zł
3299,00 zł 346,38 zł
3699,00 zł 388,38 zł
3999,00 zł 419,88 zł
4299,00 zł 451,38 zł
4499,00 zł 472,38 zł
5499,00 zł 577,37 zł
5599,00 zł 587,87 zł
5999,00 zł 629,87 zł
6199,00 zł 650,87 zł
6599,00 zł 692,87 zł
9999,00 zł 1049,86 zł