KING

Jest to nowoczesny i wysoko zaawansowany technologicznie system wtrysku gazu - samoadaptacyjny i samokorygujący.

Dzięki bezpośredniej możliwości komunikacji sterownika gazowego ECU Gaz EOBD z diagnostyką auta odczytywane są najistotniejsze parametry korekcji mieszanki (korektory mieszanki):

 • długoterminowej („Slow fuel trim”)
 • krótkoterminowej („Fast fuel trim”).

Sterownik KING  odczytuje wartości  korektorów  mieszanki  i  dostosowuje czasy wtrysku gazu tak, aby „Slow fuel trim” i „Fast fuel trim” oscylowały jak najbliżej oczekiwanych wartości fabrycznych dla danego auta. Dzięki tej funkcji system zasilania gazem posiada właściwości samoadaptacyjne w czasie rzeczywistym – co jest unikalnym rozwiązaniem na rynku.

Standardy  komunikacji  odczytywane przez system gazowy KING

Za pomocą testera OBD firmy AEB po podłączeniu  do złącza  diagnostycznego  OBD  ustala  się  typ  komunikacji w aucie. Następnie dla danego typu komunikacji OBD podłącza się ECU GAZ EOBD: odpowiednie  przewody z wiązki z odpowiednimi pinami w złączu diagnostycznym auta.
 

Typy komunikacji obsługiwane przez system KING:

 • ISO 9141-2
 • KWP-2000 Fast Init
 • KWP-2000 Slow Init
 • CAN Standard 250 Kbps
 • CAN Extended 250 Kbps
 • CAN Standard 500 Kbps
 • CAN Extended 500 Kbps


Tak funkcjonujący system jest w stanie optymalnie przystosować  się do wymagań pojazdu, na którym został zainstalowany.

Rezultaty uzyskiwane przy stosowaniu systemu KING

 • samodzielna autoadaptacja sterownika gazowego (ECU  Gaz EOBD),
 • wyeliminowanie zapalania się  kontrolki  MIL („check engine”)  podczas „jazdy  na gazie”
 • możliwość uzyskania pracy silnika zasilanego gazem dokładnie odwzorowującego pracę podczas zasilania benzyną (bez konieczności użycia hamowni podwoziowej poza zakresem „Open loop”)


Na  ile  KING jest  lepszym od dotychczasowych rozwiązań świadczą  opinie   tych,   którzy   mają ten  system   w  swoich   autach.   Nie tylko  dotyczy to poprawności pracy w  całym   zakresie obciążeń silnika, ale  także  zużycia paliwa  i osiągów auta.